Nordic ambience

Yrityksen Visiosta ja Taustasta 

Perustaja Päivi Kuusela 

Sillanrakentajana nautin astinkivien rakentamisesta puolin ja toisin, samalla tuoden näkökulmaa siihen, miten välttää tai minimoida kulttuuriset väärinymmärrykset. Koska olen koko elämäni elänyt kiinankielisen, englanninkielisen ja suomenkielisen maailman risteyskohdassa, voin tukea muita heidän siirtyessään näiden kielimaailmojen välillä. Yritykseni ytimessä onkin nimenomaan kulttuuritaito, joka omaksutaan kokemuksellisesti. 

Yrityksen nimi tulee seuraavasta sanonnasta: 

"Joen ylittäminen astinkiviä tunnustellen" -Deng Xiaoping 

Kyseessä on ajatus kokeilevasta toiminnasta, joka vaikutti keskeisellä tavalla Kiinan markkinareformien taustalla. Minkä tahansa "haasteiden joen" ylittämisessä astinkiviä ei välttämättä ensin nähdä - ne löytyvät ainoastaan tunnustelemalla, kokeilemalla. Askel askeleelta etenemistä yli sellaisten haasteiden, joita on aluksi mahdotonta nähdä ja kartoittaa. Tällainen "tekemällä oppien" toimintamalli on keskeistä niin uuteen kulttuurimaailmoihin astuttaessa kuin myös uusia kestävällä pohjalla olevia toimintamalleja luotaessa. 

Kokeileva toiminta, "askel kerrallaan" eteneminen, on myös keskeinen startup-maailmassa. Olin mukana viemässä Slushia Kiinaan vuonna 2015, lokalisointitukea tuoden. Tuolloin ymmärsin, että kiinalaiset kansainvälistyvät yritykset eivät niinkään tarvitse investointia, vaan nimenomaan kansainvälisyystaitoja. Tällä hetkellä rakennammekin uutta teknologiatuotetta, joka vastaa tähän tarpeeseen. Tavoitteena tälle uudelle, ruohonjuuritason kokemukseen pohjautuvalle, jakamistalouden alustalle on myös tuottaa dokumentaarisia syväluotaavia katsauksia startup yritysten kulttuureihin - sekä Kiinassa että pohjoismaissa. Tämä on  monin tavoin arvokasta tietoa. 

Olen omaksunut ajatuspajamaisen toimintamallin yritykselleni. Mielestäni valtavassa muutoksessa olevaa Kiinaa, tai teknologiaa, tai ylenpäätänsä tätä valtavassa murroksessa olevaa aikaamme, ei voi mitenkään muuten lähestyäkään kuin tämänkaltaisella tutkivalla otteella - alati uusia syvemmän ymmärryksen astinkiviä etsien. 

Osa yrityksen resursseista kanavoidaan ekososiaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseen (yhteisöllisyyden rikastaminen, ekologinen toiminta,CSR).